StalMet
Godziny otwarcia sklepów! Stalmet: Poniedziałek - Piątek: 7:30-17:00 / Sobota: 7:30-13:00 / Niedziela: zamknięte Mrówka Stalowa Wola: pn-pt 7:30-20:00 sobota 7:30-18:00 niedziela 10:00-16:00
Strona główna/Porady/Tematy miesiąca/Kotły na paliwa stałe w układach zamkniętych
środa, 23 września 2009 poprzedni poprzedni
następny nastepny
Kotły na paliwa stałe w układach zamkniętych

12 marca 2009 Minister Infrastrukturyopublikował rozporządzenie zmieniające w sprawie warunkówtechnicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Wprowadza ono małą rewolucję na rynku kotłów stałopalnych. FirmaCHT już kilka temu postulowała o zmianę zakazu montażu kotłów c.ona paliwa stałe w układach zamkniętych i dopiero po kilku latachwspólny projekt zmiany tego przepisu wszedł w życie. Ustawodawcajasno wypowiada się już w zakresie montażu: " zabrania sięstosowania kotla na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczejwodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczyniewzbiorcze z wyjątkiem kotła na paliwo stale o mocy nominalne do 300kW wyposażonego urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła". Mamywięc przepis, który ujednolica nasze prawo z unijnym, gdzie jużdawno kotły stałopalne montuje się w układach ciśnieniowych.

Co to jest to urządzenie do odprowadzenianadmiaru ciepła ? Jest to wbudowana w płaszcz wodny chłodnica -czyli najczęściej wężownica o odpowiedniej mocy w stosunku do mocyznamionowej urządzenia, która ma szybko i sprawnie schłodzić wodę wpłaszczu wodnym, gdy przekroczy ona próg temperatury bezpiecznej.Zazwyczaj w Polsce, jest to temperatura zasilania 90 °C .

Jak wygląda i działa taka wężownica w praktyce?Wyjaśnię to może na przykładzie pierwszego w naszym kraju kotłac.o, który od 2 lat posiada wbudowane urządzenie do odprowadzanianadmiaru energii- kotła Logica. Typoszereg Logica, z racji faktu,że jest eksportowany od kilku lat do wielu krajów unijnych, gdzieukłady zamknięte i montaż w nich kotłów jest standardem, posiadawbudowaną wężownicę bezpieczeństwa. Tak popularnie nazywa sięwłaśnie w/w urządzenie do odprowadzenia energii z kotła. Jest towężownica miedziana, ze specjalnej rury produkowanej wg norm DIN,która posiada opatentowany wzór z radiatorami, specjalniezaprojektowanymi do uzyskiwania wysokiej mocy wężownicy. Rura tamoże być też tradycyjną rurą miedzianą, ale aby uzyskiwała onaodpowiednią moc, będzie wtedy ona miała długość trudną dowbudowania w płaszcz wody kotła. W kotle Logica, wężownica jestwbudowana w miejscu, gdzie płaszcz osiąga szybko temperaturęzbliżoną do temperatury zasilenia, dzięki czemu jest schłodzeniepłaszcza szybko zapobiega przegrzaniu się całego urządzenia.Wężownica posiada moc 30 % wyższą od mocy znamionowej kotła ipotrafi obniżyć temperaturę wody płaszcza o kilka stopni wkilkanaście sekund. Gwarantem jej skuteczności są jednak 2czynniki:
- podłączenie wężownicy pod zasilanie wody i zapewnienie powrotu,najlepiej do studzienki schładzającej
- zamontowanie termicznego zabezpieczenia wypływu - czyli zaworu zczujnikiem temperatury w postaci tulei zanurzeniowej w płaszczuwodnym kotła.

To właśnie ten zawór montujemy na zasileniuwężownicy i gdy temperatura graniczna wody w płaszczu przekraczanp. 90 ° C, zawór otwiera się dopuszczając wodę do wężownicy, którapłynąc przez nią, schładza płaszcz . Na powrocie wężownicy mamywięc gorącą wodę, która już przyjęła temperaturę płaszcza wody, imusimy ją odprowadzić do kanalizacji. Najskuteczniej poprzezstudzienkę schładzającą, aby nie wyrządziła ona w kanalizacji zbytdużych szkód. Po obniżeniu temperatury płaszcza wody poniżej np. 90stopni zawór się zamyka odcinając dopływ wody. Oczywiście,każdorazowo przy niebezpieczeństwie przegrzewu, załącza sięponownie, w skrajnych przypadkach, może on być otworzony cały czas,gdy np. instalacja jest uszkodzona, zamarznięta i temperaturazasilania kotła jest wciąż powyżej progu bezpieczeństwa. Naszafirma, stosuje to rozwiązanie od paru lat w kotłach Logica oraz wkominkach z płaszczem wodnym. Na zdjęciach obok widać podłączenierurami miedzianymi wężownic w kotle i kominku do instalacjizasilającej wężownicę w wodę. Widać też zawór termicznegozabezpieczenia wpływu wody.

Drugą ważna zmianą w montażu kotłów na paliwastałe jest ich miejsce montażu. Ustawodawca bowiem dzieli kotły c.ona 2 zakresy mocy, do 10 kW i więcej. Kotły na paliwo stałe o mocycieplnej do 25 KW powinny być instalowane w wydzielonychpomieszczeniach zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub napoziomie ogrzewanych pomieszczeń. Skład paliwa musi być wydzielonyw oddzielnym pomieszczeniu. W pomieszczeniach mieszkalnych mogą byćmontowane tylko kotły c.o o mocy do 10 kW przy spełnieniu wymagańdotyczących wentylacji, przewodów kominowych i określonejkubaturze. Kotły stałopalne o mocy od 25 do 2000 kW mogą byćinstalowane w wydzielonych pomieszczeniach na kondygnacjipodziemnej i poziomie terenu. Muszą one jednak mieć dodatkowooddzielne pomieszczenia na opał i żużel. Jasno więc teraz prawookreśla, czy możemy montować kotły c.o w kuchniach jak ma tomiejsce w wielu kamienicach np. na Śląsku czy nie. Co więcej,regulowane jest też pomieszczenie opału i żużla w przypadkuwiększych mocy kotłów.
Nowe przepisy, moim zdaniem nie do końca precyzują zasady montażukotłów c.o na paliwa stałe, lecz są i tak dużym krokiem w celuharmonizacji prawa z unijnym. Ważne też jest teraz, czy kotłystałopalne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, będą dodatkowobadane na skuteczność w warunkach krytycznych bądź nie. Wciąż mamybowiem dużą dowolność w interpretacji, który kocioł na rynku ma CEczy nie itp. Często bowiem, producenci wykonują pobieżne testyemisji na zgodność z normą EN 303-5 i oznaczają znakiem CE swojewyroby co nie jest zgodne z prawem. Tu jeszcze brakuje kilkurozporządzeń, aby unormować aprobaty techniczne do kotłówstałopalnych, a przede wszystkim, by je egzekwować - bo akurat tegonikt w Polsce nie robi.


12 marca 2009 Minister Infrastruktury opublikował rozporządzenie zmieniające w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ono małą rewolucję na rynku kotłów stałopalnych. Firma CHT już kilka t
Inspiracje
więcej

PSB

© 2013, StalMet

realizacja: