Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Drenaż

Drenaż opaskowy wykonuje się w czasie budowy domu, gdy pojawią się problemy z wodą fundamentową w piwnicach. W sytuacji, gdy konieczne jest obniżenie poziomu wody gruntowej i nie ma możliwości wykonania drenażu zewnętrznego - otaczającego istniejący dom wokół jego zewnętrznych ścian - stosuje się drenaż instalowany w piwnicach budynku - drenaż wewnętrzny.

Elementy drenażu to:


• rury drenarskie (perforowane, umieszczone w filtrach uniemożliwiających zatkanie przez cząsteczki gruntu)
• studzienki rewizyjne (umieszczane przy każdej zmianie kierunku, głównie w narożach budynku)
• studzienka zbiorcza (znajduje się w najniższym punkcie drenażu i ma za zadanie odprowadzić zebraną wodę do kanalizacji deszczowej)
• kształtki i złączki


Drenaż zewnętrzny

Aby drenaż pracował skutecznie, należy zapewnić przepływ wody gruntowej i opadowej w jego kierunku. Dlatego też stosuje się żwiry i keramyzyty jako materiały filtracyjne. Do swobodnego dopływu wody gruntowej do drenażu potrzebna jest obsypka filtracyjna. Wykonuje się ją np. z piasku, żwiru rzecznego, keramzytu. Optymalna średnica kruszywa wynosi 16 - 32 mm. Obsypka musi otaczać rurę drenarską, należy więc użyć jej zarówno do wypełnienia wykopu, jak i do zasypania rury. Dodatkowo, trzeba ją zabezpieczyć materiałem filtracyjnym - geowłókniną. Zapewnia ona swobodny przepływ wody, a jednocześnie uniemożliwia ruch drobnych cząstek gruntu. Dzięki temu, obsypka filtracyjna nie zatyka się, a drenaż nie ulega zamuleniu. Geowłókniną wykłada się dno wykopu i zabezpiecza obsypkę filtracyjną przykrywającą rury. Aby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa, należy wykonać dodatkowo warstwę filtracyjną. Składa się ona z płytkiej opaski żwirowej, otaczającej budynek oraz pionowej właściwej warstwy filtracyjnej. Właściwa warstwa filtracyjna ułożona jest z drobnego żwiru lub ze specjalnych płyt drenarskich i zabezpieczona geowłókniną.


Połączenie izolacji wodochronnej i drenażu</<BR>
Rury drenarskie muszą być ułożone ze spadkiem - zwykle wystarczający jest spadek 5 promili. Często stosowane są rury średnicy 10 centymetrów, jednak średnicę rur dobiera się na podstawie ilości dopływającej wody, zależnej m.in. od rodzaju gruntu.


Drenaż wewnętrzny

W przypadku zakładania drenażu wewnętrznego rury drenarskie należy ułożyć we wszystkich pomieszczeniach piwnicy, najlepiej pod posadzką wykonać wykopy wzdłuż przewidzianej trasy drenażu. Rury drenarskie układa się wzdłuż ścian, a w dużych piwnicach także w kilku liniach równoległych do krótszego boku.
W przypadku rur układanych wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicy, należy je usytuować na wysokości ławy fundamentowej - między poziomem posadowienia, a górnym poziomem ławy. Umieszczenie drenażu poniżej poziomu posadowienia fundamentów jest niebezpieczne, ponieważ przepływająca woda może wymywać drobne ziarna gruntu, a więc spowodować osiadanie fundamentu Jeżeli drenaż układa się w wykopach zrobionych w istniejącej podłodze (bez zrywania całej podłogi), należy pamiętać, aby po zasypaniu drenażu połączyć izolację przeciwwilgociową istniejącej podłogi z izolacją ułożoną nad ciągiem drenarskim.
Na wszystkich połączeniach ciągów i zmianach kierunków, powinny znajdować się studzienki rewizyjne. Następnie należy wykonać opsypkę żwirem frakcji 8-15 mm (ok. 20 cm). Na powierzchni żwiru układa się nową izolację i posadzkę, pozostawiając dostęp do studzienek rewizyjnych.